Annona squamosa - trochę informacji (some info about)

Rysunek flaszowca w Flora sinensis, autorstwa Michała Boyma.
Picture of annona in Flora sinensis,  whriten by Michał Boym.


Internet pełen jest różnych różności na wiele tematów, trzeba się tylko sporo naszukać.
Internet is full of various information, only need to search a lot.Zacznę od jednej z pierwszych wzmianek o flaszowcu (w Europie), który pojawił się w "Flora sinensis", pióra Michała Piotra Boyma, polskiego misjonarza, który wyruszył w podróż na Daleki Wschód. Jest to XVII wiek. Więcej informacji śmiało można szukać dalej na necie.
I will start with one of first record in Europe about annona, in "Flora sinensis". Flora was written by Michał Piotr Boym, polish Jesuit missionary to China. It is in XVII century. More information you can find on net.


Flaszowiec peruwiański występuje w ciepłym klimacie - w Azji, Ameryce Południowej, ale jest też hodowana w Grecji czy Malcie. W dobrych warunkach osiąga od 3 do 8 metrów wysokości, może być zatem wysokim krzewem lub niskim drzewem. Oczywiście jak każda roślina hodowlana ma swoje odmiany. Postaram się je tutaj opisać, bo to ciekawa sprawa:)
Annona squamosa occurs in hot parts of World - in Asia or South Amerika, but in Greece or Malta there have planationst of Sugar apple. If plant have good condition, could grow 3-8 meters (9.8 -26 ft), so it can be branched shrub or small tree. Of course, like all trees breeding by men, they have some varietas.

Srikaya 'Merah'/'Red Rind' - odmiana o czewonych owocach - red fruit 
Srikaya 'Jumbo' - odmiana o dużych owocach (with big fruits)
Sadzonki  'Jumbo' (Plants 'Jumbo')

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza